Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Aydın Acar
Boyun Diseksiyonları: Son Yıllarda Ne Değişti?
Panelist
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Gül Özbilen Acar
Hangi Parotidektomi? Ne zaman?
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Mehmet Ada
Turkey
Adenoidektomi ve Tonsillektomide Güncel Yaklaşımlar??
*Moderatör
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Mustafa Kemal Adalı
Benign Lezyonlarda Mikrolaringeal Cerrahi Teknikler
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Malign Otitis Eksterna
*Salon Başkanı / Moderatör
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Ani İşitme Kayıpları'nda Medikal Tedavi Yaklaşımları
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Ercan Akbay
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Ağız Tabanı Transoral Cerrahisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Sevtap Akbulut
Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi
Panelist
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Timur Akçam
Rinoloji Kursu / Horlama Ve Uyku Apnesi Cerrahisi Kursu
*Moderatör
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Mehmet Akdağ
Turkey
Akut Otitis Media'da Güncel Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Davut Akduman
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Yüksek Riskli Perforasyonlarda Trilayer Yaklaşım
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Halit Akmansu
Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Ertap Akoğlu
Akut Otitis Media'da Güncel Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Meltem Akpınar
Uyku Bozukluklarında Nazal Cerrahiler
Panelist
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Fadlullah Aksoy
Sinüs Cerrahisinde Komplikasyondan Nasıl Kaçınırım?
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Elif Aksoy
Çocukluk Çağı Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Gökçe Aksoy Yıldırım
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Vokal Kord Granülomuna Yaklaşım
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Serdar Akyıldız
Baş-Boyun Kanser Hastalarında Beslenme ve Destek Tedavileri
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Laringofarengeal Reflü
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Abdulvahap Akyiğit
Hipofarenks Kanserleri; Organ koruma mı? Cerrahi mi?
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Umut Akyol
Çocukluk Çağı Boyun Kitlelerine Yaklaşım
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
İbrahim Aladağ
Derin Boyun Enfeksiyonları
*Moderatör
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Yalçın Alimoğlu
İç Kulak Hastalıklarında İntratimpanik Tedaviler
Panelist
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:45
Zeynep Alkan
Hiperkinetik Disfonilere Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Seyhan Alkan
Adenoidektomi ve Tonsillektomide Güncel Yaklaşımlar??
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Enver Altaş
Otoplastide Hangi Teknik
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Aytuğ Altundağ
Koku ve Tat Bozukluklarına Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Emine Elif Altuntaş
Turkey
Alerjik Rinitte Güncel Tedavi
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Yücel Anadolu
Nazal Septum-Konka Cerrahisinde Başarımızı Nasıl Artırabiliriz?
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Ayça Ant
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Parotis tümör Cerrahisi-Retrograd Fasiyal Sinir Diseksiyonu ve Nüks Olgular
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Fazıl Apaydın
Fasiyal Plastik Kursu - Yüz Gençleştirmede Non-İnvaziv Girişimler
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Burun Sırtını Nasıl İndiriyorum
*Moderatör
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Revizyon Rinoplasti
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Yetişkin Laringotrakeal Stenozlara Yaklaşım
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
KBB'de Robotik Cerrahi Uygulamaları
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
My approach to nasal tip surgery - when and why?
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:45
Non-Surgical Rhinoplasty
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:15
Subtotal petrosectomy: indication and technique
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
19:45
Pandemi Döneminin KBB Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Karşılaşılan sorunlar, Çözümler ve Gelecek İçin Kazanımlarımız
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Hamdi Arbağ
Paratiroid Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Fazıl Necdet Ardıç
Turkey
Otoloji Ve Nörootoloji Kursu / Vertigolu Hastaya Yaklaşım
*Moderatör
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Mithat Arıcıgil
Fasiyal Sinir Paralizisi; Ne Zaman Cerrahi?
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Atilla Arıncı
Fasiyal Plastik Alanında Medikolegal Sorunlar
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Selçuk Arslan
Turkey
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Timpanomastoidektomilerde İnkus Repozisyonu
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
İlker Burak Arslan
Turkey
Malign Otitis Eksterna
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Hande Arslan
SERBEST BİLDİRİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
11:30
BPPV ; Teoriden Pratiğe
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
SERBEST BİLDİRİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
07:45
Bitiş Saati
08:45
Erhan Arslan
Turkey
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Mastoidektomiler
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Gülay Güçlü Arslan
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Multi Kanal BPPV'de Tanı ve Tedavi Stratejisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Seçil Arslanoğlu
Baş-Boyun Kanser Hastalarında Beslenme ve Destek Tedavileri
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Asım Aslan
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Açık mı? Kapalı Teknik mi?
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Açık mı? Kapalı Teknik mi?
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Kokleer İmplantta Zor Vakalar Ve Cerrahi Sorunlar
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Çocukluk Çağı Sensorinöral İşitme Kayıpları Odyolojik Değerlendirilmesi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
İsmet Aslan
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Disseksiyonları, Endikasyonlar, Teknik
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Tiroid Nodüler Hastalıklarına Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Kitlelerine Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Oral Kavite Kanserlerine Güncel Yaklaşım
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Hale Aslan
Ani İşitme Kayıpları'nda Medikal Tedavi Yaklaşımları
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Yasin Aslan
Pandemi Döneminin KBB Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Karşılaşılan sorunlar, Çözümler ve Gelecek İçin Kazanımlarımız
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Yavuz Atar
Baş-Boyun Kanser Hastalarında Beslenme ve Destek Tedavileri
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Ahmet Ataş
Turkey
İşitme Cihazı Seçimi ve Sorunlar
*Moderatör
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Gamze Atay
Turkey
Fasiyal Sinir Paralizisi; Ne Zaman Cerrahi?
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Sinan Atmaca
Çocuk Havayolu Sorunlarında Tanı ve Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Levent Aydemir
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Endoskopik Paranazal Sinüs Tümör Cerrahisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Emine Aydın
Akut Otitis Media'da Güncel Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Erdinç Aydın
Çocuk Havayolu Sorunlarında Tanı ve Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Utku Aydil
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Kitlelerine Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi
Panelist
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Lütfi Barlas Aydoğan
Fasiyal Plastik Kursu - Yüz Gençleştirmede Non-İnvaziv Girişimler
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Fasiyal Plastik Kursu - Rinoplastide Güncel Yaklaşımlar
*Salon Başkanı / Moderatör
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Rinoplastide Greftleme Teknikleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:45
Abdülhalim Aysel
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Rinoplastide Osteotomi Tekniklerin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Mehmet Ali Babademez
Rinoloji Kursu / Horlama Ve Uyku Apnesi Cerrahisi Kursu
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Osman Bahadır
BOS Rinoresi
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
M. Demir Bajin
Turkey
Endoskopik Kulak Cerrahisinde Sınırlarımız
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Oğuz Basut
Hangi Parotidektomi? Ne zaman?
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Sema Başak
Turkey
Rinoloji Kursu / Minimal İnvaziv Rinoplasti
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Rinoloji Kursu / Horlama Ve Uyku Apnesi Cerrahisi Kursu
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:15
Rinoloji Kursu - Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Epistaksiste Güncel Yaklaşımlar
*Moderatör
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Hazan Başak
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Endoskopik Transorbital Yaklaşımlar
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Yeşim Başal
Primeri Bilinmeyen Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Figen Başar
Çocukluk Çağı Sensorinöral İşitme Kayıpları Odyolojik Değerlendirilmesi
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Mustafa Mert Başaran
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Rinoplasti Tekniklerinin Burun Fizyolojisine Etkisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Bora Başaran
Kısa Sunumlar - Benim Videom
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Disseksiyonları, Endikasyonlar, Teknik
Panelist
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Oral Kavite Kanserlerine Güncel Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:45
Çağlar Batman
Turkey
Kokleer İmplantta Zor Vakalar Ve Cerrahi Sorunlar
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Östaki Tuboplasti
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Merve Batuk
Çocukluk Çağı Sensorinöral İşitme Kayıpları Odyolojik Değerlendirilmesi
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Tuba Bayındır
UYDU SEMPOZYUMU - PHARMACTIVE
Konuşmacı
*Tonsillit
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
Endoskopik Benign Paranazal Tümör Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Ömer Bayır
Erken Evre Larinks Kanserlerinde Açık-Kapalı Cerrahi?
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Müzeyyen Yıldırım Baylan
Turkey
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Açık mı? Kapalı Teknik mi?
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Sevinç Bayrak
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Tiroid Cerrahisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Ali Bayram
Çocukluk Çağı Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
İsmet Bayramoğlu
Turkey
Otoloji Ve Nörootoloji Kursu / Vertigolu Hastaya Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Elif Baysal
Turkey
Malign Otitis Eksterna
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Dario Bertossi
Non-Surgical Rhinoplasty
*Konuşmacı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:15
Süha Beton
Rinoloji Kursu - Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
Panelist
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Yıldırım Ahmet Beyazıt
Turkey
Tek taraflı SNİK; Kokleer İmplant veya Kemiğe İmplante İşitme Cihazları?
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Yusuf Özgür Biçer
Yetişkin Laringotrakeal Stenozlara Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Hüseyin Biçeroğlu
Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisinde Gelinen Nokta
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Nagihan Bilal
Turkey
Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Cem Bilgen
Turkey
KBB-BBC'de Bilimsel Yayıncılık ve Geleceği
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Kokleer implant: Komplikasyonlar ve Revizyon cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Ergin Bilgin
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Endoskopik Timpanoplasti'de Uzun Dönem Sonuçlarımız
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Ahmet Hakan Birkent
Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Havayolu Ve Yutma Bozukluklarında Tanıdan Tedaviye
Panelist
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Benign Lezyonlarda Mikrolaringeal Cerrahi Teknikler
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Serhat Bor
Laringofarengeal Reflü
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Adem Bora
Çocukluk Çağı Effüzyonlu Otitis Mediaya Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Aslı Bostancı Toptaş
KBB'de Robotik Cerrahi Uygulamaları
Panelist
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Nazım Bozan
Ani İşitme Kayıpları'nda Medikal Tedavi Yaklaşımları
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Mete Kaan Bozkurt
Turkey
Laringofarengeal Reflü
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Gülpembe Bozkurt
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Endoskopik Medial Maksillektomi Tipleri
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Ferhat Bozkuş
Primeri Bilinmeyen Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Bilgehan Böke
İşitme Cihazı Seçimi ve Sorunlar
Panelist
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Fuad Brkic
Covid-19 Pandemic: Solidarity Among Balkan Otolaryngologists
Panelist
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
23:15
Abdulkadir Bucak
Turkey
Rinoplastide Zor Septuma Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Zahide Çiler Büyükatalay
Turkey
Otolojik Cerrahide Komplikasyonlar ve Tedavisi
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Adnan Fuat Büyüklü
Eğri Buruna Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Gul Caner Mercan
Tek taraflı SNİK; Kokleer İmplant veya Kemiğe İmplante İşitme Cihazları?
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Harun Cansız
İleri Evre Larinks Kanserleri
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Süleyman Cebeci
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Alper Ceylan
Frontal Sinüs Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:45
Mehmet Emrah Ceylan
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Kapalı Teknik Rinoplastide Ultrasonik Kemik Kesicilerin Kullanımı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Hakan Cıncık
Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:45
Ejder Ciğer
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Yumuşak Damak Cerrahisi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Cemal Cingi
UYDU SEMPOZYUMU - SANDOZ
Konuşmacı
*Son Dönemin Populer Konu Başlığı: “COVID-19 Sürecinde Antioksidan Etkinlik & Mukolitikler
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Rinoloji Kursu / Minimal İnvaziv Rinoplasti
Panelist
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Eğri Buruna Yaklaşım
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Ayça Ciprut
Turkey
Çocukluk Çağı Sensorinöral İşitme Kayıpları Odyolojik Değerlendirilmesi
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Hakan Coşkun
Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Havayolu Ve Yutma Bozukluklarında Tanıdan Tedaviye
Panelist
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:30
Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Kitlelerine Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi
*Moderatör
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Berna Coşkun
Sinüs Cerrahisinde Komplikasyondan Nasıl Kaçınırım?
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Can Alper Çağıcı
Fasiyal Plastik Kursu - Rinoplastide Güncel Yaklaşımlar
Panelist
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Fasiyal Plastik Alanında Medikolegal Sorunlar
*Moderatör
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Sedat Çağlı
Paratiroid Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:30
Burak Ömür Çakır
Turkey
Otoloji Ve Nörootoloji Kursu / Vertigolu Hastaya Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Hamdi Çaklı
Endoskopik DSR
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Özcan Çakmak
Yüz Gençleştirmede Cerrahi Yaklaşımlar (Blefaroplasti Dahil)
*Moderatör
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Fasiyal Plastik Alanında Medikolegal Sorunlar
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Ömer Faruk Çalım
Çocuk Havayolu Sorunlarında Tanı ve Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Çocukluk Çağı Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Salih Çanakçıoğlu
Alerjik Rinitte Güncel Tedavi
*Moderatör
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Tolgahan Çatlı
Malign Otitis Eksterna
Panelist
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Fatma Çaylaklı
Erken Evre Larinks Kanserlerinde Açık-Kapalı Cerrahi?
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Engin Çekin
OSAS
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Şaban Çelebi
Nasıl Osteotomi Yapıyorum
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Onur Çelik
Turkey
Timpanoplasti; Başarımızı Nasıl Arttırabiliriz?
*Salon Başkanı / Moderatör
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
BPPV ; Teoriden Pratiğe
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Endoskopik Timpanoplasti
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Stapes Cerrahisi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Mustafa Çelik
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Komplikasyonu Serebellar Apse; Transmastoid Drenaj
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Öner Çelik
N0 Boyuna Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Hatice Çelik
Ani İşitme Kayıpları'nda Medikal Tedavi Yaklaşımları
Panelist
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:30
Metin Çeliker
Çocukluk Çağı Effüzyonlu Otitis Mediaya Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Mehmet Mazhar Çelikoyar
Tükürük Bezleri Hastalıklarında Az Bilinen Cerrahi Yaklaşımlar
*Moderatör
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Senem Çengel Kurnaz
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Fikret Çetik
Stapes Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Yaser Said Çetin
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Dil Kökü Lezyonlarında Ligasure İle Cerrahi
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Erdem Atalay Çetinkaya
Turkey
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Kolesteatoma Cerrahisinde Dura Sorunları
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Zehra Çınar
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Boyunda Nekrotizan Fasiit Debridmanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Fikret Çınar
Koku ve Tat Bozukluklarına Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Özge Çağlar Çil
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Benign ve Malign Tiroid Nodülleri
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Hatice Bengü Çobanoğlu
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Yaşar Çokkeser
Otoplastide Hangi Teknik
Panelist
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Şenol Çomoğlu
Kısa Sunumlar - Benim Videom
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Rinoloji Kursu - Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
Panelist
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Endoskopik Benign Paranazal Tümör Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
İbrahim Çukurova
Turkey
Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Zor Olgular
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Endoskopik DSR
*Salon Başkanı / Moderatör
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Alerjik Rinitte Güncel Tedavi
*Salon Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Burhan Dadaş
Turkey
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Açık mı? Kapalı Teknik mi?
Panelist
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Muhammed Dağkıran
Turkey
Endoskopik Timpanoplasti
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Teoman Dal
Tip Cerrahisinde Sütür mü? Greft mi?
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Abdullah Dalgıç
Turkey
Kokleer implant: Komplikasyonlar ve Revizyon cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Kemal Değer
Turkey
Sinüs Cerrahisinde Komplikasyondan Nasıl Kaçınırım?
*Moderatör
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
Uygar Levent Demir
Rinoloji Kursu - Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
Panelist
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:30
Orta Çatıda Ne Yapıyorum
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
Deniz Demir
Endoskopik DSR
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Berat Demir
Turkey
Kısa Sunumlar - Benim Videom
Konuşmacı
*Mastoidektomi Sonrası Arka Duvar Rekonstrüksiyonun
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
18:00
Emine Demir
Kokleer implant: Komplikasyonlar ve Revizyon cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:30
Alp Demireller
Uyku Bozukluklarında Nazal Cerrahiler
Panelist
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:00
Hasan Demirhan
BPPV ; Teoriden Pratiğe
Panelist
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:45
İlter Denizoğlu
Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi
Panelist
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Hüseyin Dere
Turkey
Stapes Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:45
Alper Tunga Derin
N0 Boyuna Yaklaşım
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Hande Senem Deveci
Endoskopik DSR
Panelist
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
16:15
Ömer Necati Develioğlu
Turkey
Epistaksiste Güncel Yaklaşımlar
Panelist
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:15
İrfan Devranoğlu
Turkey
Stapes Cerrahisi
Panelist
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati