Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


26.11.2020
27.11.2020
28.11.2020
26.11.2020
13:00 - 14:00
Salon 1

STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

STAND ZİYARETLERİ

26.11.2020
14:00 - 14:30
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU - SANDOZ

Son Dönemin Populer Konu Başlığı: “COVID-19 Sürecinde Antioksidan Etkinlik & Mukolitikler Cemal Cingi (14:00 - 14:30)
26.11.2020
15:00 - 18:00
Salon 1

Kısa Sunumlar - Benim Videom

*Oturum Başkanı : Özgür Sürmelioğlu (Turkey)
Endoskopik Timpanoplasti Ömer Tarık Selçuk (15:00 - 18:00)
Timpanomastoidektomilerde İnkus Repozisyonu Selçuk Arslan (Turkey) (15:00 - 18:00)
Endoskopik Timpanoplasti'de Uzun Dönem Sonuçlarımız Ergin Bilgin (15:00 - 18:00)
Endoskopik İşitme Onarımı İlhan Şahin (Turkey) (15:00 - 18:00)
Endoskopik Ossikuloplasti Selçuk Mülazimoğlu (Turkey) (15:00 - 18:00)
Kolesteatoma Cerrahisinde Dura Sorunları Erdem Atalay Çetinkaya (Turkey) (15:00 - 18:00)
Yüksek Riskli Perforasyonlarda Trilayer Yaklaşım Davut Akduman (15:00 - 18:00)
İleri Kolesteatoma Cerrahisi Senem Kurt Dizdar (Turkey) (15:00 - 18:00)
Mastoidektomiler Erhan Arslan (Turkey) (15:00 - 18:00)
Kronik Otitis Media Komplikasyonları ve Klinik Yaklaşımlar Esra Kavaz (15:00 - 18:00)
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Komplikasyonu Serebellar Apse; Transmastoid Drenaj Mustafa Çelik (15:00 - 18:00)
Mastoidektomi Sonrası Arka Duvar Rekonstrüksiyonun Berat Demir (Turkey) (15:00 - 18:00)
Kolesteatomda Labirent Fistüllerine Yaklaşım Duygu Erdem (Turkey) (15:00 - 18:00)
Kohlear İmplant Cerrahisi Beyhan Yılmaz (Turkey) (15:00 - 18:00)
Koklear İmplantta Cerrahi Teknikler Ahmet Kara (15:00 - 18:00)
Temporal Kemik Kırıklarına Yaklaşım: Ne Zaman Koklear İmplant ve Petrözektomi Yapmalıyız? Emre Ocak (Turkey) (15:00 - 18:00)
İç Kulak Anomalilerinde Koklear İmplantasyon Recep Karamert (Turkey) (15:00 - 18:00)
İşitme Kaybı Tedavisinde Yeni İlaç Denemeleri ve Gen Terapisi Kadri İla (Turkey) (15:00 - 18:00)
Salon 2

Kısa Sunumlar - Benim Videom

*Oturum Başkanı : Şenol Çomoğlu
Endoskopik Paranazal Sinüs Tümör Cerrahisi Levent Aydemir (15:00 - 18:00)
Endoskopik Medial Maksillektomi Tipleri Gülpembe Bozkurt (15:00 - 18:00)
Endoskopik Endonazal Kafa Tabani Rekonstruksiyonu Alperen Vural (15:00 - 18:00)
Hipofiz Cerrahisi Sonrası Gelişen Bos Rinore Tamiri Erdem Mengi (Turkey) (15:00 - 18:00)
Orbital Abse Cerrahisi Tolga Kırgezen (15:00 - 18:00)
Rinolojide İleri Endoskopik Cerrahiler Yetkin Zeki Yılmaz (15:00 - 18:00)
Endoskopik Septoplasti Uzdan Uz (Turkey) (15:00 - 18:00)
Ön Kafa Tabanı Cerrahisi Muammer Melih Şahin (15:00 - 18:00)
Allerjik Rinitti Tanı ve Tedavi Elif Karalı (15:00 - 18:00)
İntranazal Pleomorfik Adenomalara Yaklaşım Tuğçe Şimşek (15:00 - 18:00)
Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kamil Gökçe Tulacı (15:00 - 18:00)
Uyku Laboratuarı Standartları, PSG'de Uyku Evreleri ve Solunum Olaylarının Skorlanması Buğra Subaşı (15:00 - 18:00)
Dakriyosistorinostomi Erkan Tezcan (Turkey) (15:00 - 18:00)
Endoskopik Transorbital Yaklaşımlar Hazan Başak (15:00 - 18:00)
Salon 3

Kısa Sunumlar - Benim Videom

*Oturum Başkanı : Bora Başaran
Parotis Kitlelerine Yaklaşım Gül Soylu Özler (15:00 - 18:00)
Parotis tümör Cerrahisi-Retrograd Fasiyal Sinir Diseksiyonu ve Nüks Olgular Ayça Ant (15:00 - 18:00)
Parotis Cerrahisi Klinik Sonuçlarımız Muhammet Gazi Yıldız (15:00 - 18:00)
Yüz Cilt Tümörlerinde Ne Zaman Parotidektomi Yapılmalı? İbrahim Erdim (15:00 - 18:00)
Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım Muhammet Fatih Topuz (Turkey) (15:00 - 18:00)
Dil Kökü Lezyonlarında Ligasure İle Cerrahi Yaser Said Çetin (15:00 - 18:00)
Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Şahin Öğreden (15:00 - 18:00)
Ağız Tabanı Transoral Cerrahisi Ercan Akbay (15:00 - 18:00)
Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu Hatice Bengü Çobanoğlu (15:00 - 18:00)
Yumuşak Damak Cerrahisi Ejder Ciğer (15:00 - 18:00)
Tiroid Cerrahisi Sevinç Bayrak (15:00 - 18:00)
Tiroid Cerrahisinde Rekürren Sinir Monitorizasyonu Osman İlkay Özdamar (15:00 - 18:00)
Derin Boyun Enfeksiyonları Ziya Şencan (15:00 - 18:00)
Benign ve Malign Tiroid Nodülleri Özge Çağlar Çil (15:00 - 18:00)
Boyunda Nekrotizan Fasiit Debridmanı Zehra Çınar (15:00 - 18:00)
Baş ve Boyun Rekonstrükyonunda Supraklaviküler Ada Flebi Bayram Şahin (15:00 - 18:00)
Lokal BBC tümörleri ve Lokal Flepler İrfan Kara (Turkey) (15:00 - 18:00)
Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler Süleyman Cebeci (15:00 - 18:00)
Salon 4

Kısa Sunumlar - Benim Videom

*Oturum Başkanı : Gökçe Şimşek (Turkey)
Rinoplastide Tur Kullanımı Denizhan Dizdar (15:00 - 18:00)
Nazal Valve Yönelik Yeni Bir Spreader Greft Uygulama Tekniği - Modifiye Triangular Spreader Graft Murat Sertan Şahin (15:00 - 18:00)
Kapalı Teknik Rinoplastide Ultrasonik Kemik Kesicilerin Kullanımı Mehmet Emrah Ceylan (15:00 - 18:00)
Dorsum Koruyucu Rinoplasti Ufuk Düzenli (15:00 - 18:00)
Rinoplastide Osteotomi Tekniklerin Karşılaştırılması Abdülhalim Aysel (15:00 - 18:00)
İnverted Papillom- Endoskopik Medial Maksillektomi Hasan Deniz Tansuker (15:00 - 18:00)
Rinoplasti Tekniklerinin Burun Fizyolojisine Etkisi Mustafa Mert Başaran (15:00 - 18:00)
Fonksiyonel Septorinoplastide Objektif ve Subjektif Değerlendirme Anıl Hişmi (15:00 - 18:00)
Septorinoplasti Ahmet Hamdi Kepekçi (Turkey) (15:00 - 18:00)
Prolen Mesh Mentoplasti Enes Yiğit (15:00 - 18:00)
İnsizyonsuz Dikiş Tekniği ile Otoplasti Numan Kökten (Turkey) (15:00 - 18:00)
Salon 5

Kısa Sunumlar - Benim Videom

*Oturum Başkanı : Kürşat Yelken
Vokal Kord Granülomuna Yaklaşım Gökçe Aksoy Yıldırım (15:00 - 18:00)
Bilateral Vokal Kord Paralizisine Yaklaşım: RF Posterior Kordotomi Mehmet Özgür Pınarbaşılı (15:00 - 18:00)
Ses Teli Dolgu Materyalleri ve Kullanımı Ceki Paltura (15:00 - 18:00)
Sesin objektif ve Subjektif Değerlendirilmesi Hamdi Taşlı (15:00 - 18:00)
Endolenfatik Hidropsta Mevcut Kriterlerin Tanı ve Tedavideki Yetersizliği Mehmet Sürmeli (Turkey) (15:00 - 18:00)
Huschke Forameni ve TME Herniasyonu Süha Ertuğrul (Turkey) (15:00 - 18:00)
Galvanik Akımlı Vestibüler Rehabilitasyon Özlem Konukseven (Turkey) (15:00 - 18:00)
Pediatrik Vertigo Ahmet Mutlu (Turkey) (15:00 - 18:00)
Pediatrik Stapes Cerrahisi Ozan Özdemir (Turkey) (15:00 - 18:00)
Akustik Travmalı Hastalara Yaklaşım Merih Önal (15:00 - 18:00)
Multi Kanal BPPV'de Tanı ve Tedavi Stratejisi Gülay Güçlü Arslan (15:00 - 18:00)
Travmatik Fasial Paralizide Cerrahi Yaklaşım Burak Numan Uğurlu (15:00 - 18:00)
Stapes Cerrahisi Harun Gür (15:00 - 18:00)
Kronik Otit'te İntrakranial Komplikasyonlar Ayşe Pelin Yiğider (Turkey) (15:00 - 18:00)
26.11.2020
18:00 - 19:00
Salon 1

Açılış

26.11.2020
19:00 - 20:30
Salon 1

Otoloji Ve Nörootoloji Kursu - Güncel Kolesteatom Cerrahisi

*Salon Başkanı : Turgut Karlıdağ (Turkey) *Moderatör : Osman Nuri Özgirgin (Turkey)
Mahmut Tayyar Kalcıoğlu (Turkey) (19:00 - 20:30)
Turgut Karlıdağ (Turkey) (19:00 - 20:30)
Kadir Serkan Orhan (19:00 - 20:30)
Ülkü Tuncer (Turkey) (19:00 - 20:30)
Ediz Yorgancılar (Turkey) (19:00 - 20:30)
Salon 4

Fasiyal Plastik Kursu - Yüz Gençleştirmede Non-İnvaziv Girişimler

*Salon Başkanı : Lütfi Barlas Aydoğan *Moderatör : Fazıl Apaydın
Tülay Erden Habeşoğlu (19:00 - 20:30)
Selçuk İnanlı (19:00 - 20:30)
Tevfik Sözen (19:00 - 20:30)
Betül Şahin (19:00 - 20:30)
Gökçe Şimşek (Turkey) (19:00 - 20:30)
Salon 5

Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Havayolu Ve Yutma Bozukluklarında Tanıdan Tedaviye

*Salon Başkanı / Moderatör : Kayhan Öztürk *Moderatör : Gürsel Dursun
Ahmet Hakan Birkent (19:00 - 20:30)
Hakan Coşkun (19:00 - 20:30)
Emel Tatar (19:00 - 20:30)
Tolga Kandoğan (19:00 - 20:30)
Mustafa Şahin (19:00 - 20:30)
Taner Yılmaz (19:00 - 20:30)
26.11.2020
19:00 - 20:00
Salon 2

Rinoloji Kursu / Minimal İnvaziv Rinoplasti

*Salon Başkanı : Sema Başak (Turkey) *Moderatör : Tevfik Metin Önerci
Cemal Cingi (19:00 - 20:00)
Orhan Özturan (Turkey) (19:00 - 20:00)
Salon 3

Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Disseksiyonları, Endikasyonlar, Teknik

*Salon Başkanı : İsmet Aslan *Moderatör : Mehmet Hakan Korkmaz
Bora Başaran (19:00 - 20:00)
Görkem Eskiizmir (19:00 - 20:00)
Ozan Özgürsoy (19:00 - 20:00)
Ali Cemal Yumuşakhuylu (19:00 - 20:00)
İmdat Yüce (19:00 - 20:00)
26.11.2020
20:00 - 20:15
Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

26.11.2020
20:15 - 21:15
Salon 2

Rinoloji Kursu / Horlama Ve Uyku Apnesi Cerrahisi Kursu

*Salon Başkanı : Sema Başak (Turkey) *Moderatör : Timur Akçam
Mehmet Ali Babademez (20:15 - 21:15)
Ömer Karakoç (20:15 - 21:15)
Kürşat Murat Özcan (20:15 - 21:15)
Ahmet Emre Süslü (20:15 - 21:15)
Murat Turhan (Turkey) (20:15 - 21:15)
Salon 3

Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Tiroid Nodüler Hastalıklarına Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi

*Salon Başkanı : İsmet Aslan *Moderatör : Çetin Vural
Mustafa Kürşat Gökcan (20:15 - 21:15)
Murat Öztürk (20:15 - 21:15)
Güleser Saylam (20:15 - 21:15)
Nilda Süslü (20:15 - 21:15)
26.11.2020
20:30 - 21:00
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

26.11.2020
21:00 - 22:30
Salon 1

Otoloji Ve Nörootoloji Kursu / Vertigolu Hastaya Yaklaşım

*Salon Başkanı : Turgut Karlıdağ (Turkey) *Moderatör : Fazıl Necdet Ardıç (Turkey)
İsmet Bayramoğlu (Turkey) (21:00 - 22:30)
Burak Ömür Çakır (Turkey) (21:00 - 22:30)
Kemal Görür (Turkey) (21:00 - 22:30)
Ali Özdek (Turkey) (21:00 - 22:30)
Bülent Şerbetçioğlu (Turkey) (21:00 - 22:30)
Salon 4

Fasiyal Plastik Kursu - Rinoplastide Güncel Yaklaşımlar

*Salon Başkanı / Moderatör : Lütfi Barlas Aydoğan
Can Alper Çağıcı (21:00 - 22:30)
Tamer Erdem (21:00 - 22:30)
Yusufhan Süoğlu (21:00 - 22:30)
Tarık Şapçı (21:00 - 22:30)
Eren Taştan (21:00 - 22:30)
Salon 5

Laringoloji Ve Foniatri Kursu - Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi

*Salon Başkanı : Kayhan Öztürk *Moderatör : Ferhan Öz , Haldun Oğuz
Sevtap Akbulut (21:00 - 22:30)
İlter Denizoğlu (21:00 - 22:30)
Mehmet Akif Kılıç (21:00 - 22:30)
İsmail Koçak (21:00 - 22:30)
Ahmet Volkan Sünter (21:00 - 22:30)
Kürşat Yelken (21:00 - 22:30)
26.11.2020
21:15 - 21:30
Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

26.11.2020
21:30 - 22:30
Salon 2

Rinoloji Kursu - Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu

*Salon Başkanı : Sema Başak (Turkey) *Moderatör : Raşit Midilli
Süha Beton (21:30 - 22:30)
Şenol Çomoğlu (21:30 - 22:30)
Uygar Levent Demir (21:30 - 22:30)
Erdem Eren (21:30 - 22:30)
Salon 3

Baş Boyun Ve Tiroid Cerrahisi Kursu - Boyun Kitlelerine Yaklaşım Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi

*Salon Başkanı : İsmet Aslan *Moderatör : Hakan Coşkun
Utku Aydil (21:30 - 22:30)
Bülent Evren Erkul (21:30 - 22:30)
Kerem Öztürk (21:30 - 22:30)
Murat Ulusan (21:30 - 22:30)
Haydar Murat Yener (21:30 - 22:30)
27.11.2020
09:00 - 10:30
Salon 1

STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
09:00 - 11:30
Salon 1

SERBEST BİLDİRİ

SS01 - SS02 - SS03 - SS04 - SS05 - SS06 - SS07 - SS08 - SS09 - SS10 - SS11 - SS12 - SS13 - SS14 - SS15 - SS16 - SS17 - SS18 - SS19 - SS20

*Oturum Başkanı : Kerem Öztürk
Salon 2

SERBEST BİLDİRİ

SS21 - SS22 - SS23 - SS24 - SS25 - SS26 - SS27 - SS28 - SS29 - SS30 - SS31 - SS32 - SS33 - SS34 - SS35 - SS36 - SS37 - SS38 - SS39 - SS40

*Oturum Başkanı : Özlem Önerci Çelebi
Salon 3

SERBEST BİLDİRİ

SS41 - SS42 - SS43 - SS44 - SS45 - SS46 - SS47 - SS48 - SS49 - SS50 - SS51 - SS52 - SS53 - SS54 - SS55 - SS56 - SS57 - SS58 - SS59 - SS60

*Oturum Başkanı : Oğuz Güçlü (Turkey)
Salon 4

SERBEST BİLDİRİ

SS61 - SS62 - SS63 - SS64 - SS65 - SS66 - SS67 - SS68 - SS69 - SS70 - SS71 - SS72 - SS73 - SS74 - SS75 - SS76 - SS77 - SS78 - SS79 - SS80

*Oturum Başkanı : Ömer Afşin Özmen (Turkey)
Salon 5

SERBEST BİLDİRİ

SS81 - SS82 - SS83 - SS84 - SS85 - SS86 - SS87 - SS88 - SS89 - SS90 - SS91 - SS92 - SS93 - SS94 - SS95 - SS96 - SS97 - SS98 - SS99 - SS100

*Oturum Başkanı : Hande Arslan
27.11.2020
11:30 - 12:00
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

UYDU SEMPOZYUMU - PHARMACTIVE

İlginç Vakalarla ÜSYE’de Antibiyoterapi Tonsillit, Otit, Rinosinüzit

*Moderatör : Mehmet Hakan Korkmaz
Rinosinüzit Ceren Günel (11:30 - 12:00)
Otit Armağan İncesulu (Turkey) (11:30 - 12:00)
Tonsillit Tuba Bayındır (11:30 - 12:00)
Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
12:00 - 13:15
Salon 1

Timpanoplasti; Başarımızı Nasıl Arttırabiliriz?

*Salon Başkanı / Moderatör : Onur Çelik (Turkey)
Selahattin Genç (12:00 - 13:15)
Muzaffer Kanlikama (Turkey) (12:00 - 13:15)
Ömer Afşin Özmen (Turkey) (12:00 - 13:15)
Arzu Tatlıpınar (12:00 - 13:15)
Salon 2

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Zor Olgular

*Salon Başkanı : İbrahim Çukurova (Turkey) *Moderatör : Tevfik Metin Önerci
Yusuf Kızıl (12:00 - 13:15)
Serdar Özer (12:00 - 13:15)
Kayhan Öztürk (12:00 - 13:15)
Cem Saka (12:00 - 13:15)
Salon 3

İleri Evre Larinks Kanserleri

*Salon Başkanı : Erkan Özüdoğru *Moderatör : Semih Öncel
Harun Cansız (12:00 - 13:15)
Kerem Öztürk (12:00 - 13:15)
Ercan Pınar (12:00 - 13:15)
Bayram Veyseller (12:00 - 13:15)
Salon 4

Burun Sırtını Nasıl İndiriyorum

*Salon Başkanı : Tamer Erdem *Moderatör : Fazıl Apaydın
Abdulkadir Göksel (12:00 - 13:15)
Kıvanç Günhan (12:00 - 13:15)
Eren Taştan (12:00 - 13:15)
Murat Songu (12:00 - 13:15)
Salon 5

Hiperkinetik Disfonilere Yaklaşım

*Salon Başkanı : Adil Eryılmaz (Turkey) *Moderatör : Fatih Öğüt (Turkey)
Zeynep Alkan (12:00 - 13:15)
Mehmet Akif Kılıç (12:00 - 13:15)
Çiğdem Karaca (12:00 - 13:15)
Arzu Tüzüner (12:00 - 13:15)
27.11.2020
13:15 - 13:30
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
13:30 - 14:45
Salon 1

BPPV ; Teoriden Pratiğe

*Salon Başkanı : Onur Çelik (Turkey) *Moderatör : Levent Naci Özlüoğlu (Turkey)
Hande Arslan (13:30 - 14:45)
Hasan Demirhan (13:30 - 14:45)
Deniz Tuna Edizer (Turkey) (13:30 - 14:45)
Çiğdem Kalaycık Ertugay (Turkey) (13:30 - 14:45)
Mehti Şalvız (Turkey) (13:30 - 14:45)
Salon 2

Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi

*Salon Başkanı : İbrahim Çukurova (Turkey) *Moderatör : Nesil Keleş
Halit Akmansu (13:30 - 14:45)
Nagihan Bilal (Turkey) (13:30 - 14:45)
Sercan Göde (13:30 - 14:45)
Süleyman Sabri Uslu (13:30 - 14:45)
Salon 3

Hipofarenks Kanserleri; Organ koruma mı? Cerrahi mi?

*Salon Başkanı : Erkan Özüdoğru *Moderatör : Ahmet Kızılay
Abdulvahap Akyiğit (13:30 - 14:45)
Üzeyir Gök (13:30 - 14:45)
Bülent Evren Erkul (13:30 - 14:45)
Mustafa Esassolak (13:30 - 14:45)
Salon 4

Yüz Gençleştirmede Cerrahi Yaklaşımlar (Blefaroplasti Dahil)

*Salon Başkanı : Tamer Erdem *Moderatör : Özcan Çakmak
Gürkan Kayabaşoğlu (13:30 - 14:45)
Tevfik Sözen (13:30 - 14:45)
Yüksel Toplu (13:30 - 14:45)
Salon 5

Çocukluk Çağı Effüzyonlu Otitis Mediaya Yaklaşım

*Salon Başkanı / Moderatör : Adil Eryılmaz (Turkey)
Adem Bora (13:30 - 14:45)
Metin Çeliker (13:30 - 14:45)
Muhammet Tekin (13:30 - 14:45)
Hüsamettin Yaşar (Turkey) (13:30 - 14:45)
27.11.2020
14:45 - 15:00
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
15:00 - 16:15
Salon 1

Endoskopik Timpanoplasti

*Moderatör : Erol Selimoğlu (Turkey) *Salon Başkanı : Onur Çelik (Turkey)
Muhammed Dağkıran (Turkey) (15:00 - 16:15)
Onur İsmi (Turkey) (15:00 - 16:15)
İsa Kaya (Turkey) (15:00 - 16:15)
Abdulkadir Özgür (Turkey) (15:00 - 16:15)
Özgür Yörük (15:00 - 16:15)
Salon 2

Endoskopik DSR

*Salon Başkanı / Moderatör : İbrahim Çukurova (Turkey)
Hamdi Çaklı (15:00 - 16:15)
Deniz Demir (15:00 - 16:15)
Hande Senem Deveci (15:00 - 16:15)
Alper Nabi Erkan (15:00 - 16:15)
Özer Erdem Gür (15:00 - 16:15)
Salon 3

N0 Boyuna Yaklaşım

*Salon Başkanı : Erkan Özüdoğru *Moderatör : Murat Toprak
Öner Çelik (15:00 - 16:15)
Alper Tunga Derin (15:00 - 16:15)
Aylin Eryılmaz (15:00 - 16:15)
Sema Zer Toros (15:00 - 16:15)
Salon 4

Tip Cerrahisinde Sütür mü? Greft mi?

*Salon Başkanı : Tamer Erdem *Moderatör : Tarık Şapçı
Teoman Dal (15:00 - 16:15)
Mehmet Akif Eryılmaz (15:00 - 16:15)
Süreyya Şeneldir (15:00 - 16:15)
Köksal Yuca (15:00 - 16:15)
Salon 5

Çocuk Havayolu Sorunlarında Tanı ve Yaklaşım

*Salon Başkanı : Adil Eryılmaz (Turkey) *Moderatör : Ömer Faruk Ünal (Turkey)
Sinan Atmaca (15:00 - 16:15)
Erdinç Aydın (15:00 - 16:15)
Ömer Faruk Çalım (15:00 - 16:15)
Rıza Önder Günaydın (15:00 - 16:15)
Özgül Gergin Tinay (15:00 - 16:15)
27.11.2020
16:15 - 16:30
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
16:30 - 17:45
Salon 1

Stapes Cerrahisi

*Salon Başkanı : Onur Çelik (Turkey) *Moderatör : Nazım Korkut (Turkey)
Fikret Çetik (16:30 - 17:45)
Hüseyin Dere (Turkey) (16:30 - 17:45)
İrfan Devranoğlu (Turkey) (16:30 - 17:45)
İbrahim Hızalan (Turkey) (16:30 - 17:45)
Kadir Kemal Uygur (Turkey) (16:30 - 17:45)
Salon 2

Alerjik Rinitte Güncel Tedavi

*Salon Başkanı : İbrahim Çukurova (Turkey) *Moderatör : Salih Çanakçıoğlu
Emine Elif Altuntaş (Turkey) (16:30 - 17:45)
İlknur Haberal Can (16:30 - 17:45)
Arzu Yasemin Korkut (Turkey) (16:30 - 17:45)
Müge Özcan (16:30 - 17:45)
Bülent Topuz (16:30 - 17:45)
Salon 3

Hangi Parotidektomi? Ne zaman?

*Salon Başkanı : Erkan Özüdoğru *Moderatör : Günter Hafız
Gül Özbilen Acar (16:30 - 17:45)
Oğuz Basut (16:30 - 17:45)
Ahmet Kutluhan (16:30 - 17:45)
Salon 4

Kamuflaj Yöntemleri

*Salon Başkanı / Moderatör : Tamer Erdem
Tülay Erden Habeşoğlu (16:30 - 17:45)
Emre İlhan (16:30 - 17:45)
Hüseyin Baki Yılmaz (16:30 - 17:45)
Salon 5

Covid19 ve KBB

*Salon Başkanı : Adil Eryılmaz (Turkey) *Moderatör : Mehmet Hakan Korkmaz
Fevzi Sefa Dereköy (16:30 - 17:45)
Görkem Eskiizmir (16:30 - 17:45)
Celil Göçer (16:30 - 17:45)
Mustafa Kürşat Gökcan (16:30 - 17:45)
Hasan Ahmet Özdoğan (16:30 - 17:45)
27.11.2020
17:45 - 18:15
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
18:15 - 19:30
Salon 1

Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Açık mı? Kapalı Teknik mi?

*Salon Başkanı : Asım Aslan *Moderatör : Cem Uzun
Asım Aslan (18:15 - 19:30)
Burhan Dadaş (Turkey) (18:15 - 19:30)
Sarp Saraç (18:15 - 19:30)
Safter Arif Ulubil (18:15 - 19:30)
Müzeyyen Yıldırım Baylan (Turkey) (18:15 - 19:30)
Salon 2

Endoskopik Benign Paranazal Tümör Cerrahisi

*Salon Başkanı : Erol Selimoğlu (Turkey) *Moderatör : Asım Kaytaz
Tuba Bayındır (18:15 - 19:30)
Şenol Çomoğlu (18:15 - 19:30)
Ceren Günel (18:15 - 19:30)
Muhsin Koten (18:15 - 19:30)
Salon 3

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

*Salon Başkanı : Görkem Eskiizmir *Moderatör : Levent Soylu
Senem Çengel Kurnaz (18:15 - 19:30)
Ayşenur Meriç Hafız (18:15 - 19:30)
Harun Üçüncü (Turkey) (18:15 - 19:30)
İlhami Yıldırım (18:15 - 19:30)
Salon 4

Nasıl Osteotomi Yapıyorum

*Salon Başkanı : Raşit Midilli *Moderatör : Fatih Öktem
Şaban Çelebi (18:15 - 19:30)
Emre İlhan (18:15 - 19:30)
Raşit Midilli (18:15 - 19:30)
Ozan Seymen Sezer (18:15 - 19:30)
Salon 5

Benign Lezyonlarda Mikrolaringeal Cerrahi Teknikler

*Salon Başkanı : Mustafa Kemal Adalı *Moderatör : Gürsel Dursun
Ahmet Hakan Birkent (18:15 - 19:30)
Özlem Önerci Çelebi (18:15 - 19:30)
Mustafa Şahin (18:15 - 19:30)
Kürşat Yelken (18:15 - 19:30)
27.11.2020
19:30 - 19:45
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
19:45 - 21:00
Salon 1

Kokleer İmplantta Zor Vakalar Ve Cerrahi Sorunlar

*Salon Başkanı : Asım Aslan *Moderatör : Özgür Yiğit (Turkey)
Çağlar Batman (Turkey) (19:45 - 21:00)
Armağan İncesulu (Turkey) (19:45 - 21:00)
Levent Olgun (Turkey) (19:45 - 21:00)
Çağatay Han Ülkü (19:45 - 21:00)
Salon 2

Nazal Septum-Konka Cerrahisinde Başarımızı Nasıl Artırabiliriz?

*Salon Başkanı : Erol Selimoğlu (Turkey) *Moderatör : Fikret İleri
Yücel Anadolu (19:45 - 21:00)
Kasım Durmuş (19:45 - 21:00)
Aslı Yılmaz (19:45 - 21:00)
Atilla Tekat (19:45 - 21:00)
Salon 3

Primeri Bilinmeyen Boyun Kitlelerine Yaklaşım

*Salon Başkanı : Görkem Eskiizmir *Moderatör : Levent Erişen
Yeşim Başal (19:45 - 21:00)
Ferhat Bozkuş (19:45 - 21:00)
Emine Serra Kamer (19:45 - 21:00)
Göksel Turhal (19:45 - 21:00)
Şahin Ulu (19:45 - 21:00)
Salon 4

Rinoplastide Zor Septuma Yaklaşım

*Salon Başkanı : Raşit Midilli *Moderatör : Ömer Taşkın Yücel
Abdulkadir Bucak (Turkey) (19:45 - 21:00)
Abdulkadir İmre (19:45 - 21:00)
Sercan Göde (19:45 - 21:00)
Güven Güvenç (19:45 - 21:00)
Salon 5

Malign Otitis Eksterna

*Salon Başkanı / Moderatör : Mustafa Kemal Adalı
İlker Burak Arslan (Turkey) (19:45 - 21:00)
Elif Baysal (Turkey) (19:45 - 21:00)
Tolgahan Çatlı (19:45 - 21:00)
Ahmet Koç (Turkey) (19:45 - 21:00)
27.11.2020
21:00 - 21:15
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

27.11.2020
21:15 - 22:30
Salon 1

Çocukluk Çağı Sensorinöral İşitme Kayıpları Odyolojik Değerlendirilmesi

*Salon Başkanı : Asım Aslan *Moderatör : Gonca Sennaroğlu
Figen Başar (21:15 - 22:30)
Merve Batuk (21:15 - 22:30)
Ayça Ciprut (Turkey) (21:15 - 22:30)
Eyüp Kara (21:15 - 22:30)
Esra Yücel (Turkey) (21:15 - 22:30)
Salon 2

OSAS

*Salon Başkanı : Erol Selimoğlu (Turkey) *Moderatör : Mustafa Gerek
Zerrin Özergin Coşkun (21:15 - 22:30)
Engin Çekin (21:15 - 22:30)
Ayşe İriz (21:15 - 22:30)
Selahattin Tuğrul (Turkey) (21:15 - 22:30)
Güven Yıldırım (21:15 - 22:30)
Metin Yılmaz (21:15 - 22:30)
Salon 4

Fasiyal Plastik Alanında Medikolegal Sorunlar

*Salon Başkanı : Raşit Midilli *Moderatör : Can Alper Çağıcı
Atilla Arıncı (21:15 - 22:30)
Özcan Çakmak (21:15 - 22:30)
Ramazan Sargın (21:15 - 22:30)
Hakan Giritlioğlu (21:15 - 22:30)
Salon 5

Ani İşitme Kayıpları'nda Medikal Tedavi Yaklaşımları

*Salon Başkanı : Mustafa Kemal Adalı *Moderatör : Yaşar Ünlü
Hale Aslan (21:15 - 22:30)
Nazım Bozan (21:15 - 22:30)
Hatice Çelik (21:15 - 22:30)
Orhan Kemal Kahveci (21:15 - 22:30)
Mehmet Birol Uğur (21:15 - 22:30)
27.11.2020
21:15 - 22:00
Salon 3

Baş-Boyun Kanser Hastalarında Beslenme ve Destek Tedavileri

*Salon Başkanı : Görkem Eskiizmir *Moderatör : Ahmet Köybaşıoğlu
Serdar Akyıldız (21:15 - 22:30)
Seçil Arslanoğlu (21:15 - 22:30)
Yavuz Atar (21:15 - 22:30)
27.11.2020
22:00 - 23:15
Salon 3

Covid-19 Pandemic: Solidarity Among Balkan Otolaryngologists

*Moderatör : Cem Uzun
Özgür Yiğit (Turkey) (22:00 - 23:15)
Mahmut Tayyar Kalcıoğlu (Turkey) (22:00 - 23:15)
Fuad Brkic (22:00 - 23:15)
Doncho Petrov Donchev (22:00 - 23:15)
Qazim Hysenaj (22:00 - 23:15)
Rajko Jovic (22:00 - 23:15)
Mario Milkov (Bulgaria) (22:00 - 23:15)
Suela Sallavaci (22:00 - 23:15)
Dilyana Vicheva (22:00 - 23:15)
Elvir Zvrko (22:00 - 23:15)
28.11.2020
07:45 - 08:45
Salon 1

SERBEST BİLDİRİ

SS101 - SS102 - SS103 - SS104 - SS105 - SS106 - SS107 - SS108

*Oturum Başkanı : Kerem Öztürk , Ömer Afşin Özmen (Turkey)
Salon 2

SERBEST BİLDİRİ

SS109 - SS110 - SS111 - SS112 - SS113 - SS114 - SS115 - SS116

*Oturum Başkanı : Cengiz Özcan
Salon 3

SERBEST BİLDİRİ

SS117 - SS118 - SS119 - SS120 - SS121 - SS122 - SS123 - SS124

*Oturum Başkanı : Özlem Önerci Çelebi
Salon 4

SERBEST BİLDİRİ

SS125 - SS126 - SS127 - SS128 - SS129 - SS130 - SS131 - SS132

*Oturum Başkanı : Oğuz Güçlü (Turkey)
Salon 5

SERBEST BİLDİRİ

SS133- SS134 - SS135 - SS136 - SS137 - SS138 - SS139 - SS140

*Oturum Başkanı : Hande Arslan
28.11.2020
08:45 - 09:00
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
09:00 - 10:15
Salon 1

Otolojik Cerrahide Komplikasyonlar ve Tedavisi

*Salon Başkanı : Onur Odabaşı (Turkey) *Moderatör : Mete Kıroğlu (Turkey)
Zahide Çiler Büyükatalay (Turkey) (09:00 - 10:15)
Seyra Erbek (09:00 - 10:15)
Murad Mutlu (09:00 - 10:15)
Alper Özdilek (Turkey) (09:00 - 10:15)
Recep Yağız (Turkey) (09:00 - 10:15)
Salon 2

Eğri Buruna Yaklaşım

*Salon Başkanı : Bülent Karcı *Moderatör : Cemal Cingi
Adnan Fuat Büyüklü (09:00 - 10:15)
Erol Keleş (09:00 - 10:15)
Yavuz Selim Pata (09:00 - 10:15)
Öner Sakallıoğlu (Turkey) (09:00 - 10:15)
Salon 3

Oral Kavite Kanserlerine Güncel Yaklaşım

*Salon Başkanı : Ümit Uluöz *Moderatör : İsmet Aslan
Bora Başaran (09:00 - 10:15)
Serdar Karahatay (09:00 - 10:15)
Emin Karaman (09:00 - 10:15)
Hakan Kaya (09:00 - 10:15)
Salon 4

Otoplastide Hangi Teknik

*Salon Başkanı / Moderatör : Orhan Özturan (Turkey)
Enver Altaş (09:00 - 10:15)
Yaşar Çokkeser (09:00 - 10:15)
İbrahim Ercan (09:00 - 10:15)
Mehmet Özgür Habeşoğlu (09:00 - 10:15)
Mahfuz Turan (09:00 - 10:15)
Salon 5

KBB-BBC'de Bilimsel Yayıncılık ve Geleceği

*Salon Başkanı / Moderatör : Orhan Yılmaz (Turkey)
Nuray Bayar Muluk (Turkey) (09:00 - 10:15)
Cem Bilgen (Turkey) (09:00 - 10:15)
Selim Erbek (09:00 - 10:15)
Cem Uzun (09:00 - 10:15)
28.11.2020
10:15 - 10:30
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
10:30 - 11:45
Salon 1

İç Kulak Hastalıklarında İntratimpanik Tedaviler

*Salon Başkanı / Moderatör : Onur Odabaşı (Turkey)
Yalçın Alimoğlu (10:30 - 11:45)
Mehmet Akif Somdaş (Turkey) (10:30 - 11:45)
Nadir Yıldırım (Turkey) (10:30 - 11:45)
Mahmut Sinan Yılmaz (Turkey) (10:30 - 11:45)
Salon 2

Frontal Sinüs Cerrahisi

*Salon Başkanı : Bülent Karcı *Moderatör : Gürkan Keskin
Alper Ceylan (10:30 - 11:45)
Fikret Kasapoğlu (10:30 - 11:45)
Özgür Tarkan (10:30 - 11:45)
Suat Turgut (10:30 - 11:45)
Salon 3

Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım

*Salon Başkanı : Ümit Uluöz *Moderatör : Tarık Babür Küçük
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın (10:30 - 11:45)
Hakan Cıncık (10:30 - 11:45)
Oğuz Kuşçu (10:30 - 11:45)
Samet Özlügedik (10:30 - 11:45)
Salon 4

Rinoplastide Greftleme Teknikleri

*Salon Başkanı : Orhan Özturan (Turkey) *Moderatör : Lütfi Barlas Aydoğan
Süreyya Şeneldir (10:30 - 11:45)
Ümit Taşkın (10:30 - 11:45)
Cüneyt Yılmazer (Turkey) (10:30 - 11:45)
Salon 5

DKY ve Temporal Kemik Tümörleri

*Salon Başkanı : Orhan Yılmaz (Turkey) *Moderatör : Derya Ümit Talas (Turkey)
Mete İşeri (Turkey) (10:30 - 11:45)
Hakan Tutar (Turkey) (10:30 - 11:45)
Sertaç Yetişer (Turkey) (10:30 - 11:45)
İsmail Yılmaz (10:30 - 11:45)
28.11.2020
11:45 - 12:00
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
12:00 - 13:15
Salon 1

Östaki Tuboplasti

*Salon Başkanı : Onur Odabaşı (Turkey) *Moderatör : Osman Nuri Özgirgin (Turkey)
Çağlar Batman (Turkey) (12:00 - 13:15)
Ozan Gökdoğan (Turkey) (12:00 - 13:15)
Salon 2

Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisinde Gelinen Nokta

*Salon Başkanı / Moderatör : Bülent Karcı
Hüseyin Biçeroğlu (12:00 - 13:15)
Cem Meço (Turkey) (12:00 - 13:15)
Yusuf Vayısoğlu (Turkey) (12:00 - 13:15)
Salon 3

Erken Evre Larinks Kanserlerinde Açık-Kapalı Cerrahi?

*Salon Başkanı / Moderatör : Ümit Uluöz
Ömer Bayır (12:00 - 13:15)
Fatma Çaylaklı (12:00 - 13:15)
Melek Kezban Gürbüz (12:00 - 13:15)
Abdullah Taş (12:00 - 13:15)
Salon 4

Orta Çatıda Ne Yapıyorum

*Salon Başkanı : Orhan Özturan (Turkey) *Moderatör : Yusufhan Süoğlu
Uygar Levent Demir (12:00 - 13:15)
Fatih Oğhan (12:00 - 13:15)
Üstün Osma (12:00 - 13:15)
Metin Yılmaz (12:00 - 13:15)
Salon 5

Epistaksiste Güncel Yaklaşımlar

*Salon Başkanı : Orhan Yılmaz (Turkey) *Moderatör : Sema Başak (Turkey)
Ömer Necati Develioğlu (Turkey) (12:00 - 13:15)
Erkan Eşki (12:00 - 13:15)
İsmail İynen (Turkey) (12:00 - 13:15)
Alper Yenigün (12:00 - 13:15)
28.11.2020
13:15 - 13:30
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
13:30 - 14:45
Salon 1

Fasiyal Sinir Paralizisi; Ne Zaman Cerrahi?

*Salon Başkanı : Onur Odabaşı (Turkey) *Moderatör : Mehmet Koyuncu (Turkey)
Mithat Arıcıgil (13:30 - 14:45)
Gamze Atay (Turkey) (13:30 - 14:45)
Bülent Satar (Turkey) (13:30 - 14:45)
Yavuz Uyar (Turkey) (13:30 - 14:45)
Özgür Yiğit (Turkey) (13:30 - 14:45)
Salon 2

Sinüs Cerrahisinde Komplikasyondan Nasıl Kaçınırım?

*Salon Başkanı : Bülent Karcı *Moderatör : Kemal Değer (Turkey)
Fadlullah Aksoy (13:30 - 14:45)
Engin Dursun (13:30 - 14:45)
Süleyman Sabri Uslu (13:30 - 14:45)
Berna Coşkun (13:30 - 14:45)
Salon 3

Tükürük Bezleri Hastalıklarında Az Bilinen Cerrahi Yaklaşımlar

*Salon Başkanı : Ümit Uluöz *Moderatör : Mehmet Mazhar Çelikoyar
Ela Araz Server (13:30 - 14:45)
Marc Mcgurk (13:30 - 14:45)
Salon 4

Revizyon Rinoplasti

*Salon Başkanı : Orhan Özturan (Turkey) *Moderatör : Selçuk İnanlı
Fazıl Apaydın (13:30 - 14:45)
Abdulkadir Göksel (13:30 - 14:45)
Ender İnci (13:30 - 14:45)
Murat Cem Miman (13:30 - 14:45)
Salon 5

Akut Otitis Media'da Güncel Yaklaşım

*Salon Başkanı : Orhan Yılmaz (Turkey) *Moderatör : Kazım Önal (Turkey)
Mehmet Akdağ (Turkey) (13:30 - 14:45)
Ertap Akoğlu (13:30 - 14:45)
Emine Aydın (13:30 - 14:45)
Mustafa Deniz Yılmaz (Turkey) (13:30 - 14:45)
28.11.2020
14:45 - 15:15
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

UYDU SEMPOZYUMU - ABBOTT

*Moderatör : Özgür Yiğit (Turkey)
Vestibüler Hastalıklarda Betahistinin Yeri Osman Nuri Özgirgin (Turkey) (14:45 - 15:15)
Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
15:15 - 16:30
Salon 1

Endoskopik Kulak Cerrahisinde Sınırlarımız

*Salon Başkanı / Moderatör : Kemal Görür (Turkey)
M. Demir Bajin (Turkey) (15:15 - 16:30)
Kadir Serkan Orhan (15:15 - 16:30)
Ali Özdek (Turkey) (15:15 - 16:30)
Özgür Sürmelioğlu (Turkey) (15:15 - 16:30)
Salon 2

BOS Rinoresi

*Salon Başkanı : Murat Cem Miman *Moderatör : Hüseyin Halis Ünlü
Osman Bahadır (15:15 - 16:30)
İrfan Kaygusuz (15:15 - 16:30)
Özgür Kemal (15:15 - 16:30)
Semih Mumbuç (15:15 - 16:30)
Süleyman Özdemir (15:15 - 16:30)
Salon 3

Paratiroid Cerrahisi

*Salon Başkanı / Moderatör : Çağatay Oysu
Hamdi Arbağ (15:15 - 16:30)
Sedat Çağlı (15:15 - 16:30)
Oğuz Güçlü (Turkey) (15:15 - 16:30)
Güleser Saylam (15:15 - 16:30)
Salon 4

Yetişkin Laringotrakeal Stenozlara Yaklaşım

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Moderatör : Tolga Kandoğan
Emel Tatar (15:15 - 16:30)
Yusuf Özgür Biçer (15:15 - 16:30)
Yılmaz Özkul (15:15 - 16:30)
Salon 5

Adenoidektomi ve Tonsillektomide Güncel Yaklaşımlar??

*Salon Başkanı : Şinasi Yalçın (Turkey) *Moderatör : Mehmet Ada (Turkey)
Seyhan Alkan (15:15 - 16:30)
Mansur Doğan (15:15 - 16:30)
Adin Selçuk (15:15 - 16:30)
Funda Tümkaya (Turkey) (15:15 - 16:30)
Kadriye Şerife Uğur (15:15 - 16:30)
28.11.2020
16:30 - 16:45
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
16:45 - 18:00
Salon 1

İşitme Cihazı Seçimi ve Sorunlar

*Salon Başkanı : Kemal Görür (Turkey) *Moderatör : Ahmet Ataş (Turkey)
Bilgehan Böke (16:45 - 18:00)
Bülent Gündüz (16:45 - 18:00)
Ayşegül Güven (16:45 - 18:00)
Didem Türkyılmaz (16:45 - 18:00)
Salon 2

Uyku Bozukluklarında Nazal Cerrahiler

*Salon Başkanı : Murat Cem Miman *Moderatör : Oğuz Öğretmenoğlu
Meltem Akpınar (16:45 - 18:00)
Alp Demireller (16:45 - 18:00)
Selim Erbek (16:45 - 18:00)
Ahmet Ural (16:45 - 18:00)
Zahide Mine Yazıcı (16:45 - 18:00)
Salon 3

Boyun Diseksiyonları: Son Yıllarda Ne Değişti?

*Salon Başkanı : Çağatay Oysu *Moderatör : Mehmet İmamoğlu
Aydın Acar (16:45 - 18:00)
Özlem Çelebi Erdivanlı (16:45 - 18:00)
Mehmet Düzlü (16:45 - 18:00)
Sultan Şevik Eliçora (16:45 - 18:00)
Salon 4

KBB'de Robotik Cerrahi Uygulamaları

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Moderatör : Fatma Tülin Kayhan
Murat Karaman (16:45 - 18:00)
Togay Müderris (16:45 - 18:00)
Aslı Bostancı Toptaş (16:45 - 18:00)
Murat Turhan (Turkey) (16:45 - 18:00)
Salon 5

Vokal Kord Paralizilerine Yaklaşım Tedavi Stratejileri

*Salon Başkanı : Şinasi Yalçın (Turkey) *Moderatör : Ferhan Öz
Ömer Erdur (Turkey) (16:45 - 18:00)
Mehmet Güven (16:45 - 18:00)
Erdoğan Okur (16:45 - 18:00)
Burak Ülkümen (Turkey) (16:45 - 18:00)
Taner Yılmaz (16:45 - 18:00)
28.11.2020
18:00 - 18:15
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 4

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
18:15 - 19:30
Salon 1

Tek taraflı SNİK; Kokleer İmplant veya Kemiğe İmplante İşitme Cihazları?

*Salon Başkanı : Kemal Görür (Turkey) *Moderatör : Yıldırım Ahmet Beyazıt (Turkey)
Gul Caner Mercan (18:15 - 19:30)
Bahar Çolpan Keleş (Turkey) (18:15 - 19:30)
Yusuf Kemaloğlu (18:15 - 19:30)
Semsettin Okuyucu (Turkey) (18:15 - 19:30)
Salon 2

Koku ve Tat Bozukluklarına Yaklaşım

*Salon Başkanı : Murat Cem Miman *Moderatör : İsmail Topçu (Turkey)
Aytuğ Altundağ (18:15 - 19:30)
Fikret Çınar (18:15 - 19:30)
Kıvanç Günhan (18:15 - 19:30)
Cengiz Özcan (18:15 - 19:30)
Esin Yalçınkaya (18:15 - 19:30)
Salon 3

Çocukluk Çağı Boyun Kitlelerine Yaklaşım

*Salon Başkanı : Çağatay Oysu *Moderatör : Umut Akyol
Elif Aksoy (18:15 - 19:30)
Ali Bayram (18:15 - 19:30)
Ömer Faruk Çalım (18:15 - 19:30)
İbrahim Ketenci (18:15 - 19:30)
Salon 5

Çocuk Kolesteatomuna Yaklaşım

*Salon Başkanı / Moderatör : Şinasi Yalçın (Turkey)
Ercan Kaya (Turkey) (18:15 - 19:30)
İsrafil Orhan (18:15 - 19:30)
Halil Erdem Özel (18:15 - 19:30)
Beldan Polat (Turkey) (18:15 - 19:30)
Ayşegül Verim (18:15 - 19:30)
28.11.2020
18:15 - 18:45
Salon 4

My approach to nasal tip surgery - when and why?

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Konuşmacı : Hesham Saleh
28.11.2020
18:45 - 19:15
Salon 4

Non-Surgical Rhinoplasty

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Konuşmacı : Dario Bertossi
28.11.2020
19:15 - 19:45
Salon 4

Subtotal petrosectomy: indication and technique

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Konuşmacı : Franco Trabalzini (Italy)
28.11.2020
19:30 - 19:45
Salon 1

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 2

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 3

ARA - STAND ZİYARETLERİ

Salon 5

ARA - STAND ZİYARETLERİ

28.11.2020
19:45 - 20:15
Salon 1

Beyin Sapı İmplantları

*Salon Başkanı : Kemal Görür (Turkey)
Levent Sennaroğlu (Turkey) (19:45 - 20:15)
Salon 2

Multimodal Approaches in The Management of Paranasal Sinus Cancers

*Salon Başkanı : Murat Cem Miman *Konuşmacı : Mario Turri-zanoni
Salon 5

Akılcı İlaç Kullanımı

Orhan Yılmaz (Turkey) ( - )
28.11.2020
20:15 - 21:30
Salon 1

Kokleer implant: Komplikasyonlar ve Revizyon cerrahisi

*Salon Başkanı : Kemal Görür (Turkey) *Moderatör : Levent Sennaroğlu (Turkey)
Cem Bilgen (Turkey) (20:15 - 21:30)
Abdullah Dalgıç (Turkey) (20:15 - 21:30)
Emine Demir (20:15 - 21:30)
Muhammed Fatih Evcimik (20:15 - 21:30)
Salon 2

Rinosinüzitte Tanı ve Medikal Tedavi Yaklaşımları

*Salon Başkanı : Murat Cem Miman *Moderatör : Erdoğan Gültekin
Orhan Görgülü (20:15 - 21:30)
Sabri Köseoğlu (20:15 - 21:30)
Suat Terzi (20:15 - 21:30)
Salon 3

Derin Boyun Enfeksiyonları

*Salon Başkanı : Çağatay Oysu *Moderatör : İbrahim Aladağ
Sevim Aslan Felek (20:15 - 21:30)
Remzi Doğan (20:15 - 21:30)
Özlem Ünsal (20:15 - 21:30)
Haşmet Yazıcı (20:15 - 21:30)
Salon 4

Pandemi Döneminin KBB Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Karşılaşılan sorunlar, Çözümler ve Gelecek İçin Kazanımlarımız

*Salon Başkanı : Fazıl Apaydın *Moderatör : Cüneyt Orhan Kara
Yasin Aslan (20:15 - 21:30)
Hülya Eyigör (20:15 - 21:30)
Esra Misir (20:15 - 21:30)
Serdar Özdemir (20:15 - 21:30)
Salon 5

Laringofarengeal Reflü

*Salon Başkanı : Şinasi Yalçın (Turkey) *Moderatör : İrfan Yorulmaz
Serdar Akyıldız (20:15 - 21:30)
Serhat Bor (20:15 - 21:30)
Mete Kaan Bozkurt (Turkey) (20:15 - 21:30)
İbrahim Sayın (Turkey) (20:15 - 21:30)
28.11.2020
21:30 - 22:30
Salon 1

KAPANIŞ